Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1 по районах2 у січні–березні 2021 року

 

 

 

Жива маса сільськогосподарських тварин,

реалізованих на забій,  ц

Обсяг виробництва

(валовий надій) молока,  ц

Кількість одержаних яєць

від птиці свійської,  тис.шт

Чернігівська область

67453

582720

к

 

 

 

 

Корюківський район

3428

54502

к

Ніжинський район

26525

149944

Новгород-Сіверський район

2460

78412

Прилуцький район

22767

201318

Чернігівський район

12273

98544

к

_____________ 

1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами).

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

Примітка. Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад станом на 01.01.2021 буде оприлюднена на офіційному вебсайті ГУС у Чернігівській області у травні 2022 року.