Робоча сила

 

 

Одиниця виміру

2021

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Робоча сила 

у середньому за період, тис. осіб

 

у віці 15 років і старше

451,0

456,7

458,2

 

у віці 15-70 років

448,6

454,9

456,8

 

працездатного віку (15-59 років)

432,9

436,6

438,2

 

Рівень участі населення в робочій силі 

у % до населення відповідної вікової групи

 

у віці 15 років і старше

53,8

54,5

54,7

 

у віці 15-70 років

62,5

63,4

63,6

 

працездатного віку (15-59 років)

76,0

76,6

76,9

 

Зайняте населення 

у середньому за період, тис. осіб

 

у віці 15 років і старше

393,4

399,7

402,7

 

у віці 15-70 років

391,0

397,9

401,3

 

працездатного віку (15-59 років)

375,6

379,7

382,8

 

Рівень зайнятості населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

у віці 15 років і старше

46,9

47,7

48,0

 

у віці 15-70 років

54,5

55,4

55,9

 

працездатного віку (15-59 років)

65,9

66,6

67,2

 

Безробітне населення

(за методологією МОП)

у середньому за період, тис. осіб

 

у віці 15 років і старше

57,6

57,0

55,5

 

у віці 15-70 років

57,6

57,0

55,5

 

працездатного віку (15-59 років)

57,3

56,9

55,4

 

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

у віці 15 років і старше

12,8

12,5

12,1

 

у віці 15-70 років

12,8

12,5

12,1

 

працездатного віку (15-59 років)

13,2

13,0

12,6

 

Особи, які не входять до складу робочої сили

у середньому за період, тис. осіб

 

у віці 15 років і старше

387,3

381,6

380,1

 

у віці 15-70 років

269,4

263,1

261,2

 

працездатного віку (15-59 років)

136,9

133,2

131,6