Кількість померлих за причинами смерті

у січні 2021 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

1862

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

10

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

6

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

2

Клас II. Новоутворення

C00–D48

154

  з них злоякісні

C00–C97

154

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

15

  з них цукровий діабет

E10–E14

15

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

16

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

16

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

10

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

1315

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

1130

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

7

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

133

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

47

  з них грип і пневмонія

J10–J18

29

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

59

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

6

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

1

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

7

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

1

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

12

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

97

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

10

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

18

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

3

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

12

  навмисне самоушкодження

X60–X84

17

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

4

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

117

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

109

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

8