x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 

05.07.2021

Cтатистична інформація

Робоча сила за статтю та типом місцевості у 2020 році

Характеристика домогосподарств у 2020 році

Структура сукупних ресурсів домогосподарств у 2020 році

Структура сукупних витрат домогосподарств у 2020 році

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах у 2020 році


Прес-випуск

Джерела доходів населення області у 2020 році


Публікація

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля Чернігівщини товарами та послугами»