x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 RSS
 Контакти
 Зворотній зв'язок
Новини Респондентам Для громадськості Для ЗМІ Статистична інформація Публікації Експрес-випуски Анкетні опитування Населення України

Календар оприлюднення статистичної інформації на 2021 рік

Населення та міграція | Зайнятість та безробіття | Оплата праці та соціально–трудові відносини | Освіта | Доходи та умови життя | Населені пункти та житло | Національні рахунки | Діяльність підприємств | Послуги | Внутрішня торгівля | Капітальні інвестиції | Сільське, лісове та рибне господарство | Енергетика | Промисловість | Будівництво | Транспорт | Туризм | Навколишнє середовище | Показники Єдиного державного реєстру | Зовнішньоекономічна діяльність | Ціни | Наука та інновації | Kомплексна статистика


Перелік матеріалів
Індекс відпові-дального підрозділу
Дата оприлюднення
Період, за який підготовлено експрес-випуск
січень лютий березеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
I. Статистична інформація
Демографічна та соціальна
статистика

Населення та міграція
 
Чисельність населення 03.2 21
01-11.
2020
23
01-12.
2020
23
01.
2021
22
01-02.
2021
21
01-03.
2021
24
01-04.
2021
22
01-05.
2021
23
01-06.
2021
23
01-07.
2021
21
01-08.
2021
23
01-09.
2021
23
01-10.
2021
Формування приросту (скорочення) чисельності населення 03.2 21
01-11.
2020
23
01-12.
2020
23
01.
2021
22
01-02.
2021
21
01-03.
2021
24
01-04.
2021
22
01-05.
2021
23
01-06.
2021
23
01-07.
2021
21
01-08.
2021
23
01-09.
2021
23
01-10.
2021
Кількість живонароджених, померлих по містах обласного значення та районах 03.2 21
01-11.
2020
23
01-12.
2020
23
01.
2021
22
01-02.
2021
21
01-03.
2021
24
01-04.
2021
22
01-05.
2021
23
01-06.
2021
23
01-07.
2021
21
01-08.
2021
23
01-09.
2021
23
01-10.
2021
Кількість померлих за причинами смерті 03.2 21
01-11.
2020
23
01-12.
2020
23
01.
2021
22
01-02.
2021
21
01-03.
2021
24
01-04.
2021
22
01-05.
2021
23
01-06.
2021
23
01-07.
2021
21
01-08.
2021
23
01-09.
2021
23
01-10.
2021
Населення (1995–2020) 03.2 27
2020
15
2020
27
2020
29
2020
Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах 03.2 21
01-11.
2020
23
01-12.
2020
23
01.
2021
22
01-02.
2021
21
01-03.
2021
24
01-04.
2021
22
01-05.
2021
23
01-06.
2021
23
01-07.
2021
21
01-08.
2021
23
01-09.
2021
23
01-10.
2021
Міграційний рух населення 03.2 15
2020

Ринок праці
 

Зайнятість та безробіття
 
Робоча сила 07.1 30
01-12.
2020
30
01-03.
2021
30
01-06.
2021
30
01-09.
2021
Робоча сила за статтю та типом місцевості 07.1 05
2020
Оплата праці та
соціально-трудові
відносини
Щомісячні дані
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 07.1 04
11.2020
02
12.2020
04
01.2021
01
02.2021
05
03.2021
02
04.2021
02
05.2021
02
06.2021
01
07.2021
01
08.2021
02
09.2021
02
10.2021
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 07.1 04
11.2020
02
12.2020
04
01.2021
01
02.2021
05
03.2021
02
04.2021
02
05.2021
02
06.2021
01
07.2021
01
08.2021
02
09.2021
02
10.2021
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 07.1 04
11.2020
02
12.2020
04
01.2021
01
02.2021
05
03.2021
02
04.2021
02
05.2021
02
06.2021
01
07.2021
01
08.2021
02
09.2021
02
10.2021
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 07.1 04
11.2020
02
12.2020
04
01.2021
01
02.2021
05
03.2021
02
04.2021
02
05.2021
02
06.2021
01
07.2021
01
08.2021
02
09.2021
02
10.2021
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності 07.1 04
01-11.
2020
02
2020
04
01.
2021
01
01-02.
2021
05
01-03.
2021
02
01-04.
2021
02
01-05.
2021
02
01-06.
2021
01
01-07.
2021
01
01-08.
2021
02
01-09.
2021
02
01-10.
2021
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число 07.1 02
12.2020
04
01.2021
01
02.2021
05
03.2021
02
04.2021
02
05.2021
02
06.2021
01
07.2021
01
08.2021
02
09.2021
02
10.2021
31
11.2021
Щоквартальні дані
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності 07.1 04
12.2020
04
03.2021
03
06.2021
03
09.2021
Відпрацьований час штатних працівників по містах та районах 07.1 04
ІV кв.2020
04
І кв.2021
03
ІІ кв.2021
03
ІІІ кв.2021
Кількість штатних працівників по містах та районах 07.1 04
ІV кв.2020
04
І кв.2021
03
ІІ кв.2021
03
ІІІ кв.2021
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах 07.1 04
ІV кв.2020
04
І кв.2021
03
ІІ кв.2021
03
ІІІ кв.2021
Річні дані
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2019) 07.1 05
2020
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
(2010–2020)
07.1 05
2020
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності
(1995–2012)
07.1 Не оновлюється
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня
(2000–2021)
07.1 10
2021

Освіта
 
Заклади дошкільної освіти
(1995–2020)
07.1 03
2020
Заклади загальної середньої освіти (1995–2020) 07.1 26
2020/21
навч. рік
Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти (1995–2020)
07.1 26
2020
Заклади вищої та фахової передвищої освіти 07.1 11
2020/21
навч. рік

Доходи та умови життя
 
Характеристика домогосподарств (2010–2020) 07.2 05
2020
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010–2020) 07.2 05
2020
Структура сукупних витрат домогосподарств (2010–2020) 07.2 05
2020
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
(2010–2020)
07.2 15
2020
Диференціація життєвого рівня населення (2010–2020) 07.2 15
2020
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010–2020) 07.2 05
2020
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2010-2020) 07.2 22
2020

Населені пункти та житло
 
Житловий фонд (1995–2020) 07.1 13
2020

Економічна діяльність
 
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт 09 31
2019
09
2020
(попередні дані)
Доходи та витрати населення 09 20
2019
30
2020
(попередні дані)

Діяльність підприємств
 

Розвиток підприємництва
 
Показники структурної
статистики по суб’єктах
господарювання
Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірами 08 22
2016-2020
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
у 2020 році
08 22
2020
Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах
у 2020 році
08 22
2020
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
у 2020 році
08 22
2020
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році 08 22
2020
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
у 2020 році
08 22
2020
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році 08 22
2020
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
у 2020 році
08 22
2020
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році 08 22
2020
Показники діяльності
підприємств
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах 08 25
2020
(попередні дані)
22
2020
(остаточні дані)
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 25
2020
(попередні дані)
22
2020
(остаточні дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 25
2020
(попередні дані)
22
2020
(остаточні дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 25
2020
(попередні дані)
22
2020
(остаточні дані)
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 25
2020
(попередні дані)
22
2020
(остаточні дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 25
2020
(попередні дані)
22
2020
(остаточні дані)
Фінансові результати
підприємств до
оподаткування
Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах 08 22
2020
(попередні дані)
22
2020
(остаточні дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 08 22
2020
(попередні дані)
22
2020
(остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
підприємств
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності 08 22
2020
Показники балансу
підприємств
Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал, поточні зобов'язання і забезпечення) підприємств за видами економічної діяльності 08 22
2020

Послуги
 
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по області 08 10
IV кв. 2020
09
I кв. 2021
08
II кв. 2021
08
III кв. 2021

Внутрішня торгівля
 
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі 08 31
01-12.
2020
16
01-03.
2021
16
01-06.
2021
16
01-09.
2021
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 08 02
2005-2020
Роздрібна торгівля (щомісячна інформація) 08 25
01-12.
2020
24
01.
2021
24
01-02.
2021
22
01-03.
2021
25
01-04.
2021
24
01-05.
2021
22
01-06.
2021
26
01-07.
2021
22
01-08.
2021
25
01-09.
2021
24
01-10.
2021
22
01-11.
2021

Капітальні інвестиції
 
Капітальні інвестиції за видами активів 08 26
01-12.
2020
26
01-03.
2021
26
01-06.
2021
26
01-09.
2021
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 08 26
01-12.
2020
26
01-03.
2021
26
01-06.
2021
26
01-09.
2021
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 08 26
01-12.
2020
26
01-03.
2021
26
01-06.
2021
26
01-09.
2021
Індекс капітальних інвестицій 08 26
01-12.
2020
26
01-03.
2021
26
01-06.
2021
26
01-09.
2021
Капітальні інвестиції за видами активів 08 14
2010-2020
(остаточні дані)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щорічні показники) 08 14
2010-2020
(остаточні дані)

Сільське, лісове та рибне господарство
 
Сільське господарство
Рослинництво
Індекси сільськогосподарської продукції 06.2 02
1991-2020
Виробництво сільськогосподарських культур 06.2 28
2020
20
на 01.07.
2021
20
на 01.08.
2021
20
на 01.09.
2021
20
на 01.10.
2021
19
на 01.11.
2021
20
на 01.12.
2021
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств 06.2 28
2020
20
на 01.07.
2021
20
на 01.08.
2021
20
на 01.09.
2021
20
на 01.10.
2021
19
на 01.11.
2021
20
на 01.12.
2021
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах 06.2 28
2020
20
на 01.07.
2021
20
на 01.08.
2021
20
на 01.09.
2021
20
на 01.10.
2021
19
на 01.11.
2021
20
на 01.12.
2021
Виробництво соняшнику в підприємствах по містах обласного значення та районах 06.2 28
2020
20
на 01.09.
2021
20
на 01.10.
2021
19
на 01.11.
2021
20
на 01.12.
2021
Рослинництво 06.2 28
1995-2020
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств 06.2 19
на 01.01.
2021
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах 06.2 19
на 01.01.
2021
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року 06.2 25
2020
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року 06.2 25
2020
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року 06.2 25
2020
Тваринництво
Кількість сільськогосподарських тварин 06.2 21
на 01.01.
2021
(попередні дані)
19
на 01.02.
2021
19
на 01.03.
2021
19
на 01.04.
2021
20
на 01.05.
2021
18
на 01.06.
2021
19
на 01.07.
2021
19
на 01.08.
2021
20
на 01.09.
2021
20
на 01.10.
2021
18
на 01.11.
2021
20
на 01.12.
2021
26
на01.01.
2021
(остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 06.2 21
на 01.01.
2021
(попередні дані)
19
на 01.02.
2021
19
на 01.03.
2021
19
на 01.04.
2021
20
на 01.05.
2021
18
на 01.06.
2021
19
на 01.07.
2021
19
на 01.08.
2021
20
на 01.09.
2021
20
на 01.10.
2021
18
на 01.11.
2021
20
на 01.12.
2021
26
на01.01.
2021
(остаточні дані)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах 06.2 21
на 01.01.
2021
(попередні дані)
19
на 01.02.
2021
19
на 01.03.
2021
19
на 01.04.
2021
20
на 01.05.
2021
18
на 01.06.
2021
19
на 01.07.
2021
19
на 01.08.
2021
20
на 01.09.
2021
20
на 01.10.
2021
18
на 01.11.
2021
20
на 01.12.
2021
26
на01.01.
2021
(остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва 06.2 21
01-12.
2020
19
01.
2021
19
01-02.
2021
19
01-03.
2021
20
01-04.
2021
18
01-05.
2021
19
01-06.
2021
19
01-07.
2021
20
01-08.
2021
20
01-09.
2021
18
01-10.
2021
20
01-11.
2021
26
2020
(остаточні дані)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 06.2 21
01-12.
2020
19
01.
2021
19
01-02.
2021
19
01-03.
2021
20
01-04.
2021
18
01-05.
2021
19
01-06.
2021
19
01-07.
2021
20
01-08.
2021
20
01-09.
2021
18
01-10.
2021
20
01-11.
2021
26
2020
(остаточні дані)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах 06.2 21
01-12.
2020
19
01.
2021
19
01-02.
2021
19
01-03.
2021
20
01-04.
2021
18
01-05.
2021
19
01-06.
2021
19
01-07.
2021
20
01-08.
2021
20
01-09.
2021
18
01-10.
2021
20
01-11.
2021
26
2020
(остаточні дані)
Тваринництво 06.2 26
1995-2020
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами 06.2 24
01.2021
25
01-02.
2021
22
01-03.
2021
25
01-04.
2021
25
01-05.
2021
22
01-06.
2021
25
01-07.
2021
23
01-08.
2021
26
01-09.
2021
24
01-10.
2021
23
01-11.
2021
02
2020
06.2 02
1996-2020
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням 06.2 23
на 01.01.
2021
23
на 01.03.
2021
20
на 01.04.
2021
24
на 01.05.
2021
23
на 01.06.
2021
20
на 01.07.
2021
20
на 01.08.
2021
21
на 01.09.
2021
22
на 01.10.
2021
22
на 01.11.
2021
21
на 01.12.
2021
23
на 01.02.
2021
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 06.2 09
2020
22
01-03.
2021
22
01-06.
2021
25
01-09.
2021
Надходження молока на переробні підприємства 06.2 09
2020
22
01-03.
2021
22
01-06.
2021
25
01-09.
2021
Лісове господарство та
мисливство
Відтворення лісів 06.2 20
2010-2020
Загибель лісових насаджень за причинами 06.2 20
2020
Захист лісів від шкідників і хвороб 06.2 20
2005-2020
Кількість мисливських тварин та їх добування 06.2 08
1991-2020
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами 06.2 08
2020
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами 06.2 08
2020

Енергетика
 
Використання палива 08 26
12.2020
26
01.2021
26
02.2021
27
03.2021
26
04.2021
25
05.2021
27
06.2021
26
07.2021
27
08.2021
26
09.2021
26
10.2021
28
11.2021
Запаси палива 08 26
12.2020
26
01.2021
26
02.2021
27
03.2021
26
04.2021
25
05.2021
27
06.2021
26
07.2021
27
08.2021
26
09.2021
26
10.2021
28
11.2021
Використання та запаси палива 08 25
2020
Постачання та використання енергії 08 25
2020

Промисловість
 
Індекси промислової продукції за видами діяльності 08 28
01-12.
2020
(попередні дані)
03
01.
2021
28
01-03.
2021
28
01-04.
2021
01
01-05.
2021
31
01-07.
2021
28
01-08.
2021
28
01-09.
2021
29
01-10.
2021
29
01-11.
2021
29
01-02.
2021
28
01-06.
2021
Індекси промислової продукції за видами діяльності 08 01
2020
(остаточні дані)
Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013-2020 роки 08 01
2020
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 08 12
01-11.
2020
04
01-12.
2020
(попередні дані)
10
01.
2021
06
01-02.
2021
07
01-03.
2021
04
01-04.
2021
09
01-05.
2021
04
01-06.
2021
07
01-07.
2021
06
01-08.
2021
08
01-09.
2021
07
01-10.
2021
08 15
2020
(остаточні дані)
Виробництво промислової продукції за видами 08 25
01-12.
2020
26
01.
2021
24
01-02.
2021
23
01-03.
2021
25
01-04.
2021
25
01-05.
2021
23
01-06.
2021
26
01-07.
2021
23
01-08.
2021
25
01-09.
2021
24
01-10.
2021
23
01-11.
2021
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010–2020) 08 25
2020
(попередні дані)
22
2020
(остаточні дані)
Виробництво промислової продукції за видами 08 17
2011-2020

Будівництво
 
Діяльність будівельних
підприємств
Індекси будівельної продукції за видами (остаточні дані) 08 11
2020
Індекси будівельної продукції за видами (2011-2020) 08 11
2011-2020
Індекси будівельної продукції за видами (щомісячна інформація) 08 06
01-11.
2020
05
01-12.
2020
(попередні дані)
09
01.
2021
06
01-02.
2021
07
01-03.
2021
04
01-04.
2021
07
01-05.
2021
04
01-06.
2021
06
01-07.
2021
06
01-08.
2021
04
01-09.
2021
07
01-10.
2021
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (щомісячна інформація) 08 06
01-11.
2020
05
01-12.
2020
(попередні дані)
09
01.
2021
06
01-02.
2021
07
01-03.
2021
04
01-04.
2021
07
01-05.
2021
04
01-06.
2021
06
01-07.
2021
06
01-08.
2021
04
01-09.
2021
07
01-10.
2021
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (остаточні дані) 08 11
2020
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 08 11
2010-2020
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 08 06
01-11.
2020
05
01-12.
2020
09
01.2021
06
01-02.
2021
07
01-03.
2021
04
01-04.
2021
07
01-05.
2021
04
01-06.
2021
06
01-07.
2021
06
01-08.
2021
04
01-09.
2021
07
01-10.
2021
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2020) 08 11
2020
Початок та завершення
будівництва об'єктів
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах 08 01
01-12.
2020
28
01-03.
2021
27
01-06.
2021
26
01-09.
2021
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами 08 12
2018-2020
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами 08 12
2018-2020
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами 08 12
2018-2020

Транспорт
 
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту 08 19
1995-2020
Вантажні перевезення 08 28
01-12.
2020
(попередні дані)
01
01.
20201
28
01-03.
2021
28
01-04.
2021
30
01-05.
2021
28
01-06.
2021
30
01-07.
2021
28
01-08.
2021
28
01-09.
2021
30
01-10.
2021
29
01-11.
2021
30
01-02.
2021
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту 08 19
1995-2020
Пасажирські перевезення 08 28
01-12.
2020
(попередні дані)
01
01.
20201
28
01-03.
2021
28
01-04.
2021
30
01-05.
2021
28
01-06.
2021
30
01-07.
2021
28
01-08.
2021
28
01-09.
2021
30
01-10.
2021
29
01-11.
2021
30
01-02.
2021

Туризм
 
Колективні засоби розміщування (2011-2017) 07.1 30
2011-2017
Колективні засоби розміщування (2018-2020) 07.1 30
2020
Кількість туристів, обслугованих тураператорами та турагентами, за видами туризму (2000–2020) 07.1 19
2020

Навколишнє середовище
 
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 06.2 29
1990-2020
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря 06.2 29
1990-2020
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 06.2 29
2020
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах 06.2 29
2020
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (сенкція за КВЕД) 06.2 29
2020
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атосферне повітря за категоріями джерел викидів 06.2 29
2020
Утворення та поводження з відходами 06.2 16
1995-2020
Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів 06.2 26
2020
(попередні дані)
16
2020
Утворення та поводження з відходами І-IV класів небезпеки за категоріями матеріалів 06.2 26
2020
(попередні дані)
16
2020
(остаточні дані)
Утворення відходів по містах обласного значення та районах 06.2 16
2020
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах 06.2 16
2020
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах 06.2 16
2020
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах 06.2 16
2020
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів 06.2 16
2020
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 06.2 28
2006-2020
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 06.2 28
2020
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах 06.2 28
2020
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності 06.2 28
2020
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності 06.2 28
2006-2020

Показники Єдиного
державного реєстру
підприємств та організацій
України (ЄРДПОУ)
Кількість юридичних осіб по
містах та районах
03.3 15
на 01.01.
2021
15
на 01.04.
2021
15
на 01.07.
2021
18
на 01.10.
2021
Кількість юридичних осіб за
організаційно-правовими
формами господарювання
03.3 15
на 01.01.
2021
15
на 01.04.
2021
15
на 01.07.
2021
18
на 01.10.
2021

Зовнішньоекономічна
діяльність та платіжний
баланс

 
Зовнішня торгівля товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 08 20
01-11.
2020
22
2020
23
01.
2021
20
01-02.
2021
21
01-03.
2021
22
01-04.
2021
21
01-05.
2021
20
01-06.
2021
21
01-07.
2021
21
01-08.
2021
22
01-09.
2021
21
01-10.
2021
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 08 01
2020
(остаточні дані)
Товарна структура зовнішньої торгівлі 08 20
01-11.
2020
22
2020
23
01.
2021
20
01-02.
2021
21
01-03.
2021
22
01-04.
2021
21
01-05.
2021
20
01-06.
2021
21
01-07.
2021
21
01-08.
2021
22
01-09.
2021
21
01-10.
2021
Товарна структура зовнішньої торгівлі 08 01
2020
(остаточні дані)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2020) 08 01
2020
Зовнішня торгівля послугами
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами 08 22
2020
21
01-03.
2021
20
01-06.
2021
22
01-09.
2021
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами 08 22
2020
21
01-03.
2021
20
01-06.
2021
22
01-09.
2021
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2020) 08 01
2020
(остаточні дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу 08 01
2020
(остаточні дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами 08 01
2020
(остаточні дані)

Ціни
 
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця 05 14
12.2020
15
01.2021
15
02.2021
15
03.2021
14
04.2021
15
05.2021
15
06.2021
13
07.2021
15
08.2021
15
09.2021
15
10.2021
15
11.2021
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 05 14
12.2020
15
01.2021
15
02.2021
15
03.2021
14
04.2021
15
05.2021
15
06.2021
13
07.2021
15
08.2021
15
09.2021
15
10.2021
15
11.2021
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2020 роках (грудень до грудня попереднього року) 05 14
2007-2020

Наука та інновації
 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу 08 21
2010-2020
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь 08 21
2010-2020
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт 08 21
2010-2020

Комплексна статистика
 
Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області 09 02
2020
03
01.
2021
01
01-02.
2021
01
01-04.
2021
02
01-05.
2021
01
01-07.
2021
01
01-08.
2021
01
01-09.
2021
02
01-10.
2021
30
01-03.
2021
30
01-06.
2021
31
01-11.
2021
Основні показники соціально-економічного розвитку Чернігівської області, міст обласного значення, районів 09 30
2020

*Довідково:
 
Індекс
відповідального   
підрозділу
Назва
відповідального
підрозділу
   
03.2 Відділ переписів та демографічної статистики
03.3 Сектор ведення реєстру статистичних одиниць
05 Відділ реєстрації цін
06.2 Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
07.1 Відділ обробки даних соціальної статистики
07.2 Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення
08 Відділ аналізу даних статистичних спостережень
09 Відділ поширення інформації та комунікацій