Структура зовнішньої торгівлі послугами області

у 2016 році

 

Найменування послуги

згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис. дол.

США

у % до

2015р.

у % до

загального

обсягу

тис. дол.

США

у % до

2015р.

у % до

загального

обсягу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

19635,2

113,7

100,0

7951,8

55,4

100,0

    

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

10563,2

119,6

53,8

 

 

 

Послуги для переробки товарів за кордоном

10563,2

119,6

53,8

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

28,4

329,2

0,1

715,4

95,0

9,0

Транспортні послуги

3965,6

100,8

20,2

379,2

62,1

4,8

Послуги, пов’язані з

подорожами

120,1

89,6

0,6

1046,4

106,0

13,2

Послуги з будівництва

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

Послуги зі страхування

…¹

…¹

…¹

Послуги, пов’язані з

фінансовою діяльністю

 

…¹

 

…¹

 

…¹

 

56,3

 

354,0

0,7

Роялті та інші послуги, пов’язані з

використанням  

інтелектуальної

власності

 

 

 

 

 

 

 

 

ҳ

 

 

 

 

2479,8

43,7

31,2

Послуги у сфері  

телекомунікації,

комп’ютерні та

інформаційні послуги

4450,6

115,1

22,7

189,0

30,5

2,4

Ділові послуги

184,0

102,2

0,9

2161,8

49,6

27,2

 

  ___________________

 ¹ Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо  конфіденційності інформації.