Структура зовнішньої торгівлі послугами області

в січні–червні 2016 року

 

 

Найменування

послуги згідно

з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис. дол.

США

у % до

січня–червня 2015р.

у % до

загального

обсягу

тис. дол.

США

у % до

січня–червня 2015р.

у % до

загального

обсягу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

9467,8

109,3

100,0

2550,3

47,5

100,0

     у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

5612,6

130,9

59,3

 

 

 

Послуги для переробки товарів за кордоном

5612,6

130,9

59,3

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

27,0

631,4

0,3

355,5

93,0

13,9

Транспортні послуги

1524,0

70,1

16,1

147,3

36,6

5,8

Послуги, пов’язані з

подорожами

63,9

81,4

0,7

474,3

96,4

18,6

Послуги з будівництва

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням 

інтелектуальної власності

ҳ

151,4

5,9

5,9

Послуги у сфері 

телекомунікації, комп’ютерні та

інформаційні послуги

2011,1

103,8

21,2

86,7

448,2

3,4

Ділові послуги

121,7

357,8

1,3

984,0

108,6

38,6

 

 

 ___________________

¹ Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.