Структура зовнішньої торгівлі послугами області

у січні–березні 2016 року

 

 

Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис. дол.

США

у % до

січня–березня 2015р.

у % до

загаль-ного

обсягу

тис. дол.

США

у % до

січня–березня 2015р.

у % до

загаль-ного

обсягу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

3857,8

78,9

100,0

1056,1

152,2

100,0

  у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

2136,6

91,4

55,4

 

 

 

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

 

 

 

…¹

 

 

 

…¹

 

 

 

…¹

299,9

351,4

28,4

 Транспортні послуги

598,9

39,4

15,5

76,3

83,1

7,2

 Послуги, пов’язані з

 подорожами

23,8

43,8

0,6

188,1

80,3

17,8

 Послуги з будівництва

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

…¹

 Послуги зі страхування

…¹

х

…¹

 Послуги, пов’язані з

 фінансовою діяльністю

 

…¹

 

…¹

 

…¹

 

…¹

 

…¹

 

…¹

 Роялті та інші послуги,  пов’язані з використанням  

 інтелектуальної власності

 

 

 

 

ҳ

 

 

42,3

х

4,0

 Послуги у сфері  

 телекомунікації,  

 комп’ютерні   

 та інформаційні послуги

979,5

110,8

25,4

 

…¹

 

…¹

 

…¹

 Ділові послуги

26,3

147,1

0,7

171,9

95,0

16,3

 

 

 

 

____________

¹ Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.