Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

в січні–вересні 2018 року

 

 

 

Січень–вересень 2018р.

Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн

12340,7

 продовольчі товари

1151,8

 непродовольчі товари

11188,9

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

 продовольчі товари

9,3

 непродовольчі товари

90,7

Частка продажу товарів, які вироблені

на території України, %

38,0

 продовольчі товари

92,8

 непродовольчі товари

32,4