Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

в січні–червні 2019 року

 

 

 

Січень–червень 2019р.

Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн

9986,8

 продовольчі товари

847,7

 непродовольчі товари

9139,1

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

 продовольчі товари

8,5

 непродовольчі товари

91,5

Частка продажу товарів, які вироблені

на території України, %

42,3

 продовольчі товари

90,1

 непродовольчі товари

37,9