Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

в січні–березні 2019 року

 

 

 

Січень–березень 2019р.

Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн

4913,7

 продовольчі товари

392,6

 непродовольчі товари

4521,1

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

 продовольчі товари

8,0

 непродовольчі товари

92,0

Частка продажу товарів, які вироблені

на території України, %

41,7

 продовольчі товари

89,2

 непродовольчі товари

37,6