Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січні–вересні 2019 року

 

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

25255815,9

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

20086463,4

79,5

   Добувна промисловість і розроблення

 

 

 

кар’єрів

B

2606209,4

10,3

   Переробна промисловість

C

17480254,0

69,2

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 

 

 

 та тютюнових виробів

10-12

10575235,9

41,9

 текстильне виробництво, виробництво

 

 

 

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 

 

 

 матеріалів

13-15

709246,5

2,8

 виготовлення виробів з деревини,

 

 

 

 виробництво паперу та поліграфічна

 

 

 

 діяльність

16-18

2402216,7

9,5

 виробництво коксу та продуктів

 

 

 

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 

 

 

 продукції

20

337948,6

1,3

 виробництво основних фармацевтичних

 

 

 

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 

 

 

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 

 

 

 продукції

22, 23

833790,4

3,3

 металургійне виробництво, виробництво

 

 

 

 готових металевих виробів, крім машин і

 

 

 

 устатковання

24, 25

560858,2

2,2

 машинобудування, крім ремонту і

 

 

 

 монтажу машин і устатковання

26-30

1400749,5

5,5

      Постачання електроенергії, газу, пари та

 

 

 

      кондиційованого повітря

D

4836264,8

19,2

   Водопостачання; каналізація, поводження

 

 

 

   з відходами

E

333087,7

1,3

    __________   

    Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну  статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.