Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січні–червні 2019 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

16954206,7

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

13008635,4

76,7

   Добувна промисловість і розроблення

 

 

 

кар’єрів

B

1866473,5

11,0

   Переробна промисловість

C

11142161,9

65,7

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 

 

 

 та тютюнових виробів

10-12

6793306,6

40,1

 текстильне виробництво, виробництво

 

 

 

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 

 

 

 матеріалів

13-15

454981,7

2,7

 виготовлення виробів з деревини,

 

 

 

 виробництво паперу та поліграфічна

 

 

 

 діяльність

16-18

1497491,4

8,8

 виробництво коксу та продуктів

 

 

 

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 

 

 

 продукції

20

191556,2

1,1

 виробництво основних фармацевтичних

 

 

 

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 

 

 

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 

 

 

 продукції

22, 23

499794,5

2,9

 металургійне виробництво, виробництво

 

 

 

 готових металевих виробів, крім машин і

 

 

 

 устатковання

24, 25

372138,8

2,2

 машинобудування, крім ремонту і

 

 

 

 монтажу машин і устатковання

26-30

896028,1

5,3

      Постачання електроенергії, газу, пари та

 

 

 

      кондиційованого повітря

D

3725120,2

22,0

   Водопостачання; каналізація, поводження

 

 

 

   з відходами

E

220451,1

1,3

__________   

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну    статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.