Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січнітравні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

12603745,0

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

9452458,2

75,0

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

618057,5

4,9

   Переробна промисловість

C

8834400,7

70,1

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 та тютюнових виробів

10-12

5581552,0

44,3

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

252539,5

2,0

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

1164447,2

9,2

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

183150,0

1,5

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

357205,8

2,8

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

270590,3

2,1

 машинобудування, крім ремонту і

 монтажу машин і устатковання

26-30

722633,0

5,7

      Постачання електроенергії, газу, пари та

      кондиційованого повітря

D

2855528,7

22,7

   Водопостачання; каналізація, поводження

   з відходами

E

295758,1

2,3

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.