Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січніберезні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

7760573,8

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

5533615,9

71,3

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

401952,3

5,2

   Переробна промисловість

C

5131663,6

66,1

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 та тютюнових виробів

10-12

3069358,3

39,6

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

197015,3

2,5

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

728244,1

9,4

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

117769,4

1,5

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

170225,8

2,2

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

168094,8

2,2

 машинобудування, крім ремонту і

 монтажу машин і устатковання

26-30

478645,0

6,2

      Постачання електроенергії, газу, пари та

      кондиційованого повітря

D

2045533,6

26,4

   Водопостачання; каналізація, поводження

   з відходами

E

181424,3

2,3

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну    статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.