Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січні–лютому 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

5739431,0

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

3940933,1

68,7

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

434139,8

7,6

   Переробна промисловість

C

3506793,3

61,1

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 і тютюнових виробів

10-12

2027556,7

35,3

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

158338,4

2,8

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

509878,2

8,9

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

65276,6

1,1

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

125279,7

2,2

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

111149,0

1,9

 машинобудування

26-30

380187,1

6,6

      Постачання електроенергії, газу, пари та

      кондиційованого повітря

D

1690656,8

29,4

   Водопостачання; каналізація, поводження

   з відходами

E

107841,1

1,9

__________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну    статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.