Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

2492883,2

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

1697692,2

68,1

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

258249,8

10,4

   Переробна промисловість

C

1439442,4

57,7

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 та тютюнових виробів

10-12

854884,2

34,3

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

47390,7

1,9

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

212660,4

8,5

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

34008,9

1,4

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

42322,6

1,7

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

43133,8

1,7

 машинобудування, крім ремонту і

 монтажу машин і устатковання

26-30

140936,9

5,7

      Постачання електроенергії, газу, пари та

      кондиційованого повітря

D

741120,2

29,7

   Водопостачання; каналізація, поводження

   з відходами

E

54070,8

2,2

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну    статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.