Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

82,6

91,2

95,0

95,9

97,3

94,7

93,0

 

 

 

 

 

 Добувна та переробна промисловість

B+C

77,7

89,3

94,8

95,7

97,3

94,3

92,5

 

 

 

 

 

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

B

102,7

106,9

106,5

106,1

105,1

104,6

103,9

 

 

 

 

 

  Переробна промисловість

С

71,0

84,8

91,8

93,1

95,3

91,9

89,8

 

 

 

 

 

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

53,1

79,3

91,8

93,0

96,5

92,7

90,1

 

 

 

 

 

    текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

13-15

92,6

82,7

83,4

85,3

82,9

79,1

78,3

 

 

 

 

 

    виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

75,9

77,6

76,9

78,9

84,2

83,2

82,3

 

 

 

 

 

    виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

 

 

 

 

 

    виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

20

127,7

109,0

99,3

100,1

101,8

97,4

95,1

 

 

 

 

 

    виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 

 

 

 

 

    виробництво гумових і пластмасових виробів,

    іншої  неметалевої мінеральної продукції

 22, 23

95,8

102,2

108,1

110,6

111,5

107,8

106,8

 

 

 

 

 

    металургійне виробництво, виробництво

    готових металевих виробів, крім машин і

    устатковання

24, 25

140,8

152,1

149,1

144,3

152,3

146,7

150,7

 

 

 

 

 

    машинобудування, крім ремонту і монтажу

    машин та устатковання

26-30

105,0

79,8

79,3

81,1

75,3

75,3

74,0

 

 

 

 

 

  Постачання електроенергії, газу, пари та

  кондиційованого повітря  

D

99,7

98,0

95,6

96,8

97,4

96,2

95,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.