Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

99,1

98,4

95,7

92,8

91,5

91,3

91,1

91,2

91,5

92,1

92,2

 

 Добувна та переробна промисловість

B+C

101,8

100,5

96,6

92,6

90,8

90,3

89,9

89,9

90,2

90,9

91,1

 

  Добувна промисловість і розроблення

  кар'єрів

B

102,0

99,3

99,1

99,3

99,0

98,7

98,1

97,3

97,2

96,9

96,6

 

  Переробна промисловість

С

101,7

101,1

95,3

89,0

86,5

85,9

85,6

86,0

86,7

88,0

88,4

 

    з неї

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

108,5

99,8

98,0

98,1

98,6

97,1

95,3

93,7

93,1

95,4

95,4

 

    текстильне виробництво, виробництво одягу,

    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

13-15

73,2

78,9

72,6

74,4

70,2

74,4

69,8

71,0

74,3

74,5

74,7

 

    виготовлення виробів з деревини,

    виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

136,0

137,1

116,6

93,2

82,3

78,4

81,2

82,2

83,2

84,9

87,0

 

    виробництво коксу та продуктів

    нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

 

    виробництво хімічних речовин і

    хімічної продукції

20

148,4

156,6

146,9

128,5

124,5

122,2

118,4

116,6

112,5

108,1

106,7

 

    виробництво основних фармацевтичних

    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 

    виробництво гумових і пластмасових виробів,

    іншої  неметалевої мінеральної продукції

 22, 23

104,1

93,9

87,5

86,0

83,0

88,6

94,7

99,0

106,2

110,7

114,3

 

    металургійне виробництво, виробництво

    готових металевих виробів, крім машин і

    устатковання

24, 25

97,9

97,2

99,3

95,6

93,2

92,1

89,8

92,7

95,4

97,1

96,4

 

    машинобудування, крім ремонту і монтажу

    машин та устатковання

26-30

78,8

80,0

75,6

60,0

61,0

62,0

65,5

67,0

65,6

65,5

63,6

 

  Постачання електроенергії, газу, пари та

  кондиційованого повітря  

D

90,0

90,8

92,2

93,7

94,2

96,2

97,1

97,6

98,0

98,0

98,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.