Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січнігрудні 2018 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-

2010

Грудень 2018р.

до

листопада

2018р.

Грудень 2018р.

до

грудня 2017р.

Січень– грудень 2018р. до січня–грудня 2017р.

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

85,8

100,0

98,7

 Добувна та переробна промисловість

B+C

81,4

99,1

97,9

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

102,9

104,6

103,2

  Переробна промисловість

С

77,5

97,9

96,8

    з неї

 

 

 

 

    Виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

71,3

105,4

95,2

    Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104,1

103,4

97,0

    Виготовлення виробів з деревини, виробництво   паперу та поліграфічна діяльність

16-18

67,2

78,2

110,2

    Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

1

1

1

    Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

76,8

79,3

97,9

    Виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

84,1

77,5

87,5

    Металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

108,8

143,3

120,6

    Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

107,8

75,0

81,6

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

106,5

103,4

103,3

 

 

 

 

 

  _________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.