Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січніжовтні 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Жовтень 2021

до

вересня 2021

Жовтень 2021

до

жовтня 2020

Січень–жовтень 2021

До

 січня–жовтня 2020

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

113,7

97,0

96,7

 Добувна та переробна промисловість

B+C

112,5

95,2

96,3

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

100,1

99,1

90,7

  Переробна промисловість

С

118,6

93,7

99,2

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

169,5

84,4

88,6

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

82,0

73,0

81,7

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

94,8

87,3

107,9

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98,1

87,2

83,3

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

107,6

87,5

106,7

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

87,9

90,0

106,4

    машинобудування

26-30

106,2

207,7

153,8

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

120,2

106,8

98,6

 

 

 

 

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.