Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–вересні 2019 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Вересень 2019

до

серпня 2019

Вересень 2019

до

вересня 2018

Січень–вересень 2019 до січня–вересня 2018

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

94,9

89,6

91,5

 Добувна та переробна промисловість

B+C

93,9

89,2

90,8

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

92,6

101,7

103,7

  Переробна промисловість

С

94,2

86,5

88,0

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

92,8

78,2

85,9

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

92,5

84,2

79,9

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

100,0

116,9

85,8

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

117,3

132,0

100,2

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

94,7

97,0

103,9

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

100,0

101,3

140,6

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

90,6

92,8

77,1

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

101,7

92,3

94,8

 

 

 

 

 

_________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.