Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–серпні 2020 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Серпень 2020

до

липня 2020

Серпень 2020

до

серпня 2019

Січень–серпень 2020

До

січня–серпня 2019

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

98,7

91,3

91,2

 Добувна та переробна промисловість

B+C

98,6

89,4

89,9

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

97,6

91,1

97,3

  Переробна промисловість

С

99,1

88,6

86,0

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

98,8

82,5

93,7

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,9

80,0

71,0

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

96,1

88,1

82,2

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93,2

105,3

116,6

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

93,9

128,5

99,0

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

111,1

107,2

92,7

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

101,7

79,2

67,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

99,5

102,5

97,6

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.