Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–серпні 2019 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Серпень 2019

до

липня 2019

Серпень 2019

до

серпня 2018

Січень–серпень 2019

до

січня–серпня 2018

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

99,1

83,6

91,7

 Добувна та переробна промисловість

B+C

99,1

82,8

91,1

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

104,0

104,2

104,0

  Переробна промисловість

С

97,9

78,6

88,2

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

94,7

70,4

87,0

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

122,6

85,3

79,3

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

100,7

84,1

82,5

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,0

104,9

96,4

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

90,1

94,6

104,9

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

83,2

124,0

147,1

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

111,8

89,4

75,6

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

99,3

90,1

95,1

 

 

 

 

 

_________________

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.