Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–липні 2019 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Липень 2019

до

червня 2019

Липень 2019

до

липня 2018

Січень–липень 2019 до січня–липня 2018

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

106,4

84,3

93,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

106,1

83,3

92,5

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

101,9

100,3

103,9

  Переробна промисловість

С

107,2

80,0

89,8

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

103,7

78,4

90,1

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

125,1

74,1

78,3

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

108,0

78,1

82,3

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

110,3

85,0

95,1

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,0

102,2

106,8

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

130,4

176,0

150,7

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

93,7

66,4

74,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

108,2

91,8

95,7

 

 

 

 

 

_________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.