Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–липні 2020 року

 

 (відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Липень 2020

до

червня 2020

Липень 2020

до

липня 2019

Січень–липень 2020

До

січня–липня 2019

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

109,9

94,7

91,1

 Добувна та переробна промисловість

B+C

111,9

93,3

89,9

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

101,3

95,7

98,1

  Переробна промисловість

С

118,3

92,1

85,6

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

105,2

84,8

95,3

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

143,2

98,1

69,8

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

140,8

94,7

81,2

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

96,4

101,2

118,4

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

118,9

126,9

94,7

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

112,0

77,7

89,8

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

110,3

94,5

65,5

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

100,1

103,3

97,1

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.