Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–липні 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Липень 2021

до

червня 2021

Липень 2021

до

липня 2020

Січень–липень 2021

до

січня–липня 2020

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

107,3

96,8

96,8

 

 Добувна та переробна промисловість

B+C

108,1

97,3

96,8

 

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

100,0

89,9

87,5

 

  Переробна промисловість

С

112,2

101,1

102,2

 

    з неї

 

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

104,4

92,9

90,8

 

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

110,7

74,8

87,4

 

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

131,8

107,3

115,8

 

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

 

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

129,9

94,2

82,6

 

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

 

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

81,5

102,0

120,4

 

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

115,1

129,9

109,3

 

    машинобудування

26-30

116,4

140,1

146,1

 

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

103,2

94,3

97,1

 

 

 

 

 

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.