Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–червні 2020 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Червень 2020

до

травня 2020

Червень 2020

до

червня 2019

Січень–червень 2020

до

 січня–червня 2019

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

101,9

90,6

91,3

 Добувна та переробна промисловість

B+C

101,2

87,5

90,3

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

98,4

98,0

98,7

  Переробна промисловість

С

103,0

82,3

85,9

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

82,2

88,9

97,1

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

138,0

95,1

74,4

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

117,7

64,0

78,4

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

124,7

113,2

122,2

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

123,3

115,1

88,6

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

101,7

85,1

92,1

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

129,5

67,7

62,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

104,9

109,5

96,2

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.