Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–травні 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Травень 2021

до

квітня 2021

Травень 2021

до

травня 2020

Січень–травень 2021

 до

січня–травня 2020

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

102,2

102,3

96,3

 Добувна та переробна промисловість

B+C

106,4

103,5

95,8

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

107,5

91,7

86,1

  Переробна промисловість

С

105,8

110,9

101,6

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

122,3

95,3

90,0

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

102,6

104,5

89,5

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

80,5

112,8

118,5

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

121,6

94,1

82,9

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

111,7

130,8

119,3

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

84,4

105,4

100,3

    машинобудування

26-30

113,9

252,0

150,2

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

84,4

96,3

98,6

 

 

 

 

 

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.