Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–травні 2019 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Травень 2019

до

квітня 2019

Травень 2019

до

травня 2018

Січень–Травень 2019 до січня–травня 2018

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

109,5

102,4

97,3

 Добувна та переробна промисловість

B+C

113,0

102,7

97,3

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

103,6

101,1

105,1

  Переробна промисловість

С

115,4

103,0

95,3

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

122,3

108,3

96,5

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

86,9

73,6

82,9

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

121,3

103,0

84,2

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

85,5

109,2

101,8

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

128,6

113,7

111,5

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

138,6

185,4

152,3

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

81,8

56,0

75,3

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

90,1

100,7

97,4

 

 

 

 

 

_________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.