Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–лютому 2021 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Лютий 2021

до

січня 2021

Лютий 2021

до

лютого 2020

Січень–лютий 2021 до січня–лютого 2020

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

93,1

87,3

90,1

 Добувна та переробна промисловість

B+C

91,9

83,8

88,1

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

86,7

83,1

84,8

  Переробна промисловість

С

94,8

84,2

90,0

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв і

    тютюнових виробів

10-12

73,5

80,6

93,5

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

129,4

71,8

70,1

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

112,7

94,1

97,6

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

к

к

к

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

104,3

78,2

81,2

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

79,7

92,6

101,1

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

143,8

97,3

82,6

    машинобудування

26-30

107,3

93,1

92,2

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

97,3

102,6

98,6

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.