Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні–лютому 2019 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Лютий 2019

до

січня 2019

Лютий 2019

до

лютого 2018

Січень–лютий 2019 до січня–лютого 2018

 

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

114,4

100,1

91,2

 Добувна та переробна промисловість

B+C

123,9

101,2

89,3

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

94,2

111,7

106,9

  Переробна промисловість

С

135,5

98,6

84,8

    з неї

 

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

176,6

110,0

 

79,3

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

94,6

74,3

82,7

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

130,6

78,9

77,6

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

1

1

1

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

95,3

94,4

109,0

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

111,1

108,8

102,2

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

110,7

155,4

152,1

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

68,2

59,0

79,8

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

88,3

96,1

98,0

 

 

 

 

 

_________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.