Індекси  промислової продукції за видами діяльності

в січні 2019 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень 2019

до

грудня 2018

Січень 2019

до

січня 2018

 

 

 

 

Промисловість

B+C+D

80,4

82,6

 Добувна та переробна промисловість

B+C

74,9

77,7

  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

110,0

102,7

  Переробна промисловість

С

66,5

71,0

    з неї

 

 

 

    виробництво харчових продуктів, напоїв та

    тютюнових виробів

10-12

51,0

53,1

    текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,

    виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

72,7

92,6

    виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу

    та поліграфічна діяльність

16-18

89,4

75,9

    виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення1

19

1

1

    виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

104,5

127,7

    виробництво основних фармацевтичних продуктів і

    фармацевтичних препаратів

21

    виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої

    неметалевої мінеральної продукції

22, 23

78,8

95,8

    металургійне виробництво, виробництво готових

    металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

88,1

140,8

    машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та

    устатковання

26-30

99,5

105,0

  Постачання електроенергії, газу, пари та  

  кондиційованого  повітря  

D

100,6

99,7

 

 

 

 

 

_________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.