Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності

в IV  кварталі 2019 року

 

 

Код за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованих

послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг, тис.грн

Розподіл обсягу реалізованих послуг за категоріями споживачів

(у % до загального обсягу)

населенню

підприємствам (установам)

іншим категоріям споживачів

населенню

підприємствам

(установам)

іншим категоріям споживачів

Усього

 

1986553,1

471671,3

1364651,0

150230,8

23,7

68,7

7,6

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

1020504,9

125750,6

865474,5

29279,8

12,3

84,8

2,9

Наземний і трубопровідний транспорт

49

374695,0

75591,2

292594,2

6509,6

20,2

78,1

1,7

Водний транспорт

50

к

к

к

к

к

к

к

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

576982,7

4774,4

549438,1

22770,2

0,8

95,2

4,0

 

Поштова та курєрська діяльність

53

к

к

к

к

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

165133,6

75972,9

87191,7

1969,0

46,0

52,8

1,2

Інформація та телекомунікації

J

154074,2

73627,1

76896,0

3551,1

47,8

49,9

2,3

Видавнича діяльність

58

6237,5

1671,5

4068,2

497,8

26,8

65,2

8,0

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

­–

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

2587,3

1433,6

976,0

177,7

55,4

37,7

6,9

Телекомунікації (електрозвязок)

61

88794,6

70055,6

18739,0

78,9

21,1

Компютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність

62

55448,8

к

52295,7

к

к

94,3

к

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

к

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

225450,6

16559,1

98796,3

110095,2

7,4

43,8

48,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

94313,8

12203,0

80462,3

1648,5

12,9

85,3

1,8

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

6134,9

2831,3

3303,6

46,2

53,8

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

2928,9

к

к

к

к

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

45491,0

6365,7

38910,3

215,0

14,0

85,5

0,5

Наукові дослідження та розробки

72

708,7

к

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження конюнктури ринку

73

6633,8

к

6179,5

к

к

93,2

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

22734,7

к

22565,0

к

к

99,3

к

Ветеринарна діяльність

75

9681,8

2610,0

7071,8

27,0

73,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

208578,3

82201,9

123224,8

3151,6

39,4

59,1

1,5

Освіта

P

46121,9

42733,6

к

к

92,7

к

к

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q

35783,7

21924,9

13718,1

140,7

61,3

38,3

0,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

15517,4

11969,5

к

к

77,1

к

к

 

Надання інших видів послуг

S

21074,7

8728,7

12213,7

132,3

41,4

58,0

0,6

                                                                                                        

______________

к – дані  не   оприлюднюються з метою забезпечення виконання  вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.