Обсяг реалізованих послугn по Чернігівській області

в III кварталі 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,

тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього,тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

1445225,9

451815,3

31,3

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

548607,9

117849,4

21,5

Наземний і трубопровідний транспорт

49

338237,2

62332,0

18,4

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

 

Поштова та курєрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

80936,6

40424,0

49,9

Тимчасове розміщування

55

16835,2

10808,6

64,2

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

64101,4

29615,4

46,2

Інформація та телекомунікації

J

157825,2

79606,7

50,4

Видавнича діяльність

58

5826,1

2769,5

47,5

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

3878,2

1662,4

42,9

Телекомунікації (електрозвязок)

61

91393,7

74358,0

81,4

Компютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність

62

55972,9

к

к

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

229330,9

16383,0

7,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

66346,6

12945,0

19,5

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

4024,5

1978,4

49,2

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

к

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

41103,4

6925,9

16,8

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження конюнктури ринку

73

8089,9

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

2072,6

к

к

Ветеринарна діяльність

75

8387,8

3445,4

41,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

172643,5

67159,8

38,9

Освіта

P

28372,2

21145,7

74,5

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q

133233,1

77780,9

58,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

10036,6

8412,2

83,8

 

Надання інших видів послуг

S

17893,3

10108,6

56,5

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику»  щодо конфіденційності статистичної інформації.