Обсяг реалізованих послуг по Чернігівській області

в II кварталі 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,

тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього,тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

1131320,8

368835,8

32,6

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

431205,6

91447,3

21,2

Наземний і трубопровідний транспорт

49

265464,5

32427,6

12,2

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

 

Поштова та курєрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

33573,4

12958,3

38,6

Тимчасове розміщування

55

7194,3

4883,7

67,9

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

26379,1

8074,6

30,6

Інформація та телекомунікації

J

153558,9

81299,7

52,9

Видавнича діяльність

58

4934,0

2917,1

59,1

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

2761,1

1444,4

52,3

Телекомунікації (електрозвязок)

61

93329,0

76287,9

81,7

Компютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність

62

52116,2

к

к

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

157463,8

15080,9

9,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

59697,6

13267,4

22,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

3617,1

1439,9

39,8

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

к

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

37569,2

6302,5

16,8

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження конюнктури ринку

73

5488,8

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

1766,1

90,9

5,1

Ветеринарна діяльність

75

9599,8

5151,6

53,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

152080,0

65562,5

43,1

Освіта

P

31691,4

30066,5

94,9

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q

94427,7

48628,1

51,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2246,2

1317,4

58,7

 

Надання інших видів послуг

S

15376,2

9207,7

59,9

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.