Обсяг реалізованих послуг по Чернігівській області

в I кварталі 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг,

тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

1293498,8

376658,2

29,1

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

482325,0

106591,8

22,1

Наземний і трубопровідний транспорт

49

284732,6

54229,8

19,0

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

 

Поштова та курєрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

96994,6

27236,6

28,1

Тимчасове розміщування

55

10786,8

4855,0

45,0

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

86207,8

22381,6

26,0

Інформація та телекомунікації

J

143129,6

80742,8

56,4

Видавнича діяльність

58

5270,5

3159,2

59,9

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

2869,7

1567,7

54,6

Телекомунікації (електрозвязок)

61

92866,6

75359,8

81,1

Компютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність

62

41590,2

к

к

Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

Операції з нерухомим майном

L

269343,5

16801,7

6,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

54436,2

10980,9

20,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

4634,9

2075,8

44,8

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

4546,0

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

28332,1

5979,2

21,1

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження конюнктури ринку

73

7084,0

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

6648,1

2406,9

36,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

145887,9

67446,4

46,2

Освіта

P

38552,7

32536,1

84,4

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q

39661,5

19823,3

50,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

9108,9

6557,5

72,0

 

Надання інших видів послуг

S

14058,9

7941,1

56,5

______________

 к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику»  щодо конфіденційності статистичної інформації.