Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 в січні–грудні 2019 року

 

 

Освоєно  (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до         загального обсягу

 

 

 

Усього

8483790

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

483102

5,7

коштів місцевих бюджетів

1204430

14,2

власних коштів підприємств та організацій

6030787

71,1

кредитів банків та інших позик

437663

5,2

коштів іноземних інвесторів

к

к

коштів населення на будівництво житла

280524

3,3

інших джерел фінансування

к

к

_________________  

 Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про  державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.