Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 в січні–вересні 2019 року

 

 

 

Освоєно  (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

 загального обсягу

 

 

 

Усього

5376202

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

168359

3,1

коштів місцевих бюджетів

707489

13,2

власних коштів підприємств та організацій

3940371

73,3

кредитів банків та інших позик

316850

5,9

коштів іноземних інвесторів

к

к

коштів населення на будівництво житла

205104

3,8

інших джерел фінансування

к

к

_________________  

 Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про  державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.