Капітальні інвестиції за видами активів

 у січні–грудні 2018 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

 тис.грн

у % до

загального обсягу

 

 

 

 Усього

8258298

100,0

 інвестиції в матеріальні активи

8101033

98,1

    житлові будівлі

599968

7,3

нежитлові будівлі

1300052

15,7

інженерні споруди

779751

9,4

машини, обладнання та інвентар

4067120

49,3

транспортні засоби

1019602

12,3

земля

9589

0,1

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

215899

2,6

інші матеріальні активи

109052

1,4

 інвестиції в нематеріальні активи

157265

1,9

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

27396

0,3

права на комерційні позначення, обєкти

промислової власності, авторські та суміжні

права, патенти, ліцензії, концесії тощо 

4853

0,1