Капітальні інвестиції за видами активів

 у січні–грудні 2019 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

 тис.грн

у % до

загального обсягу

 

 

 

 Усього

8483790

100,0

 інвестиції в матеріальні активи

8369780

98,7

    житлові будівлі

708082

8,4

нежитлові будівлі

1660506

19,6

інженерні споруди

1073104

12,7

машини, обладнання та інвентар

2989504

35,2

транспортні засоби

1529662

18,0

земля

11659

0,1

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

277715

3,3

інші матеріальні активи

119548

1,4

 інвестиції в нематеріальні активи

114010

1,3

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

14891

0,2

права на комерційні позначення, обєкти

промислової власності, авторські та суміжні

права, патенти, ліцензії, концесії тощо 

13360

0,2