Капітальні інвестиції за видами активів

 у січні–вересні 2019 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

 тис.грн

у % до

загального обсягу

 

 

 

 Усього

5376202

100,0

 інвестиції в матеріальні активи

5277676

98,2

    житлові будівлі

515348

9,6

нежитлові будівлі

826985

15,4

інженерні споруди

502908

9,4

машини, обладнання та інвентар

2061567

38,3

транспортні засоби

1095370

20,4

земля

9986

0,2

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

194879

3,6

інші матеріальні активи

70633

1,3

 інвестиції в нематеріальні активи

98526

1,8

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

10402

0,2

права на комерційні позначення, обєкти

промислової власності, авторські та суміжні

права, патенти, ліцензії, концесії тощо 

11624

0,2