Капітальні інвестиції за видами активів

 у січні–червні 2019 року

             

 

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

 

 

Усього

3176943

100,0

інвестиції в матеріальні активи

3118743

98,2

   житлові будівлі

310661

9,8

   нежитлові будівлі

498199

15,7

   інженерні споруди

255955

8,1

   машини, обладнання та інвентар

1265736

39,8

   транспортні засоби

596420

18,8

   земля

3642

0,1

   довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

143367

4,5

   інші матеріальні активи

44763

1,4

інвестиції в нематеріальні активи

58200

1,8

   з них

 

 

   програмне забезпечення та бази даних

5681

0,2

   права на комерційні позначення, обєкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо 

9169

0,3