Капітальні інвестиції за видами активів

 за січень–грудень 2014 року1

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 тис.грн.

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

 2431117

100,0

інвестиції в матеріальні активи

2421517

99,6

житлові будівлі

395588

16,3

нежитлові будівлі

357815

14,7

інженерні споруди

271718

11,2

машини, обладнання та інвентар

1119198

46,0

транспортні засоби

134417

5,5

земля

470

0,0

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

101084

4,2

інші матеріальні активи

41227

1,7

інвестиції в нематеріальні активи

9600

0,4

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

5090

0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1582

0,1

___________________

1 За даними квартальної звітності.