Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього

6098

6124

6232

6343

6475

6619

6710

6770

6810

6872

6904

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

6780

6686

7036

7247

7592

7700

7691

7777

7912

8058

8116

 

Промисловість

6712

6698

6805

6978

7021

7058

7191

7282

7310

7408

7438

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

11040

9713

9321

9811

10271

10433

10722

11394

11427

11421

11420

 

Переробна промисловість

6088

6062

6297

6481

6496

6523

6667

6709

6747

6876

6920

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6837

7495

7372

7421

7369

7395

7448

7441

7440

7520

7528

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5473

5411

5901

5956

6007

6044

6135

6203

6241

6286

6325

 

Будівництво

5500

5458

5459

5627

5813

5959

6165

6267

6354

6466

6584

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5310

5219

5263

5369

5447

5484

5511

5537

5570

5592

5623

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

7183

6645

6585

6662

6702

6760

6880

7068

7125

7230

7307

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

4315

4262

4376

4426

4567

4645

4720

4756

4787

4812

4842

 

Інформація та телекомунікації

5749

5954

5940

5986

6102

6204

6274

6375

6431

6469

6515

 

Фінансова та страхова діяльність

8436

8284

8354

8382

8461

8485

8624

8698

8744

8844

8905

 

Операції з нерухомим майном

5136

4897

4951

5011

5067

5124

5182

5225

5265

5264

5306

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

4806

4830

4899

4960

5019

5204

5308

5392

5403

5431

5488

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4843

4909

5135

5167

5223

5322

5491

5634

5720

5838

5914

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

7546

8225

8413

8665

9043

9470

9787

9986

10071

10142

10225

 

Освіта

5746

5964

6013

6024

6110

6424

6495

6442

6442

6438

6419

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

4702

4678

4714

4757

4816

4912

4967

4982

4963

4968

4983

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4626

4540

4565

4542

4564

4638

4680

4671

4667

4660

4669

 

Надання інших видів послуг

4892

4821

4969

5048

5144

5232

5370

5470

5525

5586

5671

 

__________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.