Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього

8479

8509

8583

8611

8603

8770

8874

8949

9053

9144

9186

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9024

8971

9455

10259

10236

10377

10486

10575

10644

10825

10891

 

Промисловість

9864

9951

9884

9591

9474

9560

9689

9801

9916

9971

9995

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

17776

16843

16472

16490

16432

16478

16592

16777

16828

16709

16476

 

Переробна промисловість

8732

8738

8723

8390

8241

8311

8451

8556

8639

8729

8759

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11901

12524

12308

11994

11934

12095

12195

12329

12577

12576

12635

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8157

8161

8347

8326

8333

8386

8531

8576

8609

8611

8618

 

Будівництво

8629

8601

8494

8412

8405

8698

8853

9028

9169

9279

9386

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7423

7256

7232

7012

6948

6973

7010

7057

7115

7158

7193

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9348

9299

9112

8896

8732

8823

8917

9066

9229

9362

9408

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

5192

5169

4844

4316

4068

4008

4039

4119

4254

4352

4404

 

Інформація та телекомунікації

9340

9241

9193

9129

9069

9116

9176

9256

9292

9320

9377

 

Фінансова та страхова діяльність

12073

12455

12516

12510

12314

12363

12492

12498

12486

12498

12510

 

Операції з нерухомим майном

7141

6943

6722

6336

6219

6266

6398

6465

6566

6650

6665

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

7876

8119

8157

7912

7805

7914

7997

8120

8200

8203

8241

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8563

7941

7816

7550

7448

7480

7550

7634

7685

7710

7717

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

10723

11059

11232

11379

11472

11711

11982

12196

12274

12274

12284

 

Освіта

7666

7691

7724

7751

7896

8221

8248

8176

8312

8310

8286

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

6405

6435

6521

6493

6524

6722

6806

6888

7000

7241

7392

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6217

6210

6324

6218

6132

6137

6211

6219

6269

6286

6270

 

Надання інших видів послуг

7440

7278

7381

7360

7390

7443

7597

7629

7637

7706

7760

 

__________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.