Розподіл кількості штатних працівників

за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

в червні 2020 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на червень,

осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата за червень нарахована в межах, %

до

4723,00

грн

Від

 4723,01

до

6000,00

 грн

Від

 6000,01

до

6500,00

грн

від

6500,01

до

7000,00

грн

Від

 7000,01

 до

8000,00

грн

від

8000,01

до

10000,00

грн

від

10000,01

до

12000,00

грн

від

12000,01

до

15000,00

грн

від

15000,01

до

20000,00

грн

Від

 20000,01

до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

158262

10,7

23,0

6,2

5,3

8,0

12,7

9,9

9,2

7,8

3,7

3,5

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

25010

5,7

20,6

6,0

5,0

8,0

13,1

11,1

10,0

8,4

5,3

6,8

Промисловість

29878

6,3

22,1

5,1

5,6

8,8

13,0

10,2

10,9

9,3

4,2

4,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1643

0,9

2,2

1,3

1,2

2,9

9,5

12,3

22,0

23,4

12,4

11,9

Переробна промисловість

19684

8,7

25,7

5,9

7,1

9,8

13,2

9,1

8,3

5,9

2,9

3,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6860

1,2

15,8

3,2

2,8

6,4

12,9

12,2

15,4

16,7

6,7

6,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1691

4,6

25,8

7,1

4,4

12,4

13,8

12,9

11,9

5,4

1,2

0,5

Будівництво

3187

6,1

21,7

8,3

4,2

7,7

13,7

13,5

11,9

8,3

3,3

1,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10736

13,0

33,4

7,6

4,9

8,0

14,6

8,9

5,2

2,9

0,8

0,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10599

9,8

19,8

5,7

6,6

9,8

15,7

11,2

9,4

6,6

2,3

3,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

697

52,2

25,6

4,3

1,9

2,6

2,4

3,9

3,4

2,7

0,7

0,3

Інформація та телекомунікації

1212

2,5

27,1

10,2

9,9

11,6

11,3

9,2

8,0

5,0

1,7

3,5

Фінансова та страхова діяльність

3161

3,1

12,6

1,4

2,1

5,1

20,7

22,7

10,2

8,2

6,1

7,8

Операції з нерухомим майном

1042

30,6

27,6

10,6

4,9

4,2

6,2

5,5

4,2

4,1

1,0

1,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

1837

15,4

19,6

5,0

5,1

9,0

18,2

8,1

7,0

6,8

4,1

1,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2987

7,8

38,0

4,0

5,1

9,6

17,3

7,6

4,4

3,2

2,4

0,6

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12187

7,0

10,5

3,0

3,8

7,8

15,7

14,8

12,2

11,9

6,4

6,9

Освіта

28615

12,8

22,1

4,6

5,4

6,6

9,5

9,5

11,9

11,1

4,5

2,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

22692

16,0

29,0

11,5

6,4

8,6

11,2

5,6

4,8

3,9

1,5

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3999

36,6

27,3

5,2

4,0

7,9

6,8

3,9

3,6

3,0

0,8

0,9

Надання інших видів послуг

423

19,7

25,8

5,6

3,3

12,2

12,7

4,5

9,8

5,4

0,5

0,5

____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.