Розподіл кількості штатних працівників

за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

в грудні 2018 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на грудень,

осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата в грудні нарахована в межах, %

до

3723,00

грн

від

3723,01

до

4000,00

грн

від

4000,01

до

5000,00

грн

від

5000,01

до

6000,00

грн

від

6000,01

до

7000,00

грн

від 7000,01

до

8000,00

грн

від

8000,01

до

10000,00

грн

від

10000,01 до

15000,00

грн

понад

15000,00

грн

Усього

174785

9,6

12,5

16,3

12,5

8,5

7,5

10,9

13,4

8,8

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

25230

8,0

11,4

15,4

11,4

9,5

7,2

11,2

13,7

12,2

Промисловість

34972

6,2

11,0

13,6

12,5

8,4

7,3

11,3

18,7

11,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2695

0,6

0,7

2,4

5,9

5,6

8,4

16,8

32,8

26,8

Переробна промисловість

22463

9,0

14,7

16,6

12,1

8,2

7,1

10,8

12,0

9,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7478

0,6

2,9

10,3

15,0

9,9

5,2

8,5

35,4

12,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2336

3,3

12,5

8,3

16,1

8,6

14,1

19,1

13,9

4,1

Будівництво

2273

4,4

9,7

15,2

17,0

12,3

9,1

11,3

13,2

7,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12331

9,1

17,4

29,0

9,5

6,0

8,1

9,2

7,5

4,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9252

9,0

11,5

11,0

8,9

8,6

11,0

17,2

16,5

6,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

1751

14,1

14,0

31,7

18,5

6,4

4,7

7,7

2,3

0,6

Інформація та телекомунікації

1410

3,9

7,1

25,5

22,2

11,2

6,7

9,6

8,6

5,2

Фінансова та страхова діяльність

3093

1,4

10,7

3,0

7,0

6,6

13,0

26,0

17,6

14,7

Операції з нерухомим майном

2071

4,5

31,1

32,8

13,9

3,3

3,3

4,6

4,0

2,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

2347

11,0

20,6

13,3

13,0

9,9

7,6

10,1

8,3

6,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2295

9,1

9,2

7,5

18,0

19,3

10,7

12,2

7,5

6,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13288

3,3

3,5

4,5

5,2

5,4

7,1

12,0

23,0

36,0

Освіта

32905

12,9

14,9

14,7

11,8

8,4

7,6

12,6

14,6

2,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

26694

13,9

13,8

23,7

19,3

9,8

6,3

6,0

5,1

2,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4467

27,4

12,9

21,0

13,7

8,4

5,6

4,9

4,3

1,8

Надання інших видів послуг

406

31,5

8,9

16,5

11,1

10,1

4,2

4,9

6,4

6,4

____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.