Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

 

 

 Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

145

141

141

127

120

128

135

124

145

142

142

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

133

139

152

148

141

146

163

140

157

156

150

 

Промисловість

145

143

139

116

115

132

146

130

146

142

142

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

133

135

137

117

113

118

130

124

134

133

124

 

Переробна промисловість

142

142

135

112

110

132

143

128

146

141

141

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155

149

149

125

127

134

154

133

149

146

146

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

151

146

146

136

138

143

158

137

149

146

148

 

Будівництво

134

136

138

132

130

138

152

145

153

151

153

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

156

149

149

128

123

135

151

135

151

149

148

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

148

143

133

110

109

131

146

129

144

142

139

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

136

127

92

40

36

65

112

110

110

105

117

 

Інформація та телекомунікації

151

146

148

137

125

135

151

129

146

139

147

 

Фінансова та страхова діяльність

143

137

134

118

120

133

148

126

142

137

139

 

Операції з нерухомим майном

152

142

138

106

112

126

143

125

143

142

140

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

152

144

141

123

118

124

136

112

129

128

134

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

153

150

146

130

124

136

151

135

149

146

145

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

152

145

147

138

131

134

145

121

140

140

144

 

Освіта

140

135

132

123

111

105

76

97

144

136

136

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

151

144

145

134

125

128

143

125

137

138

140

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

142

136

131

96

87

102

111

107

121

122

122

 

Надання інших видів послуг

150

146

149

137

131

140

157

135

145

143

136

 

__________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.