Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

 

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

174734

176346

175705

172798

170997

170644

170086

169940

170568

170935

171001

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

24673

24591

25290

26072

26373

26350

26575

26675

26796

26806

26391

 

Промисловість

34296

34563

34411

33571

32940

32828

32651

32562

32538

32985

33199

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1761

1716

1718

1713

1700

1686

1644

1646

1644

1659

1648

 

Переробна промисловість

23203

23458

23297

22678

22328

22274

22115

22011

22034

22291

22215

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

7551

7604

7624

7410

7144

7109

7137

7144

7100

7266

7563

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1781

1785

1772

1770

1768

1759

1755

1761

1760

1769

1773

 

Будівництво

3653

3569

3533

3410

3398

3465

3474

3443

3413

3429

3405

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11848

12578

12238

12005

11780

11587

11525

11354

11228

11207

11241

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10991

11163

11149

10645

10799

11454

11488

11706

11521

11122

11069

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

1525

1466

1414

1357

1255

1050

948

919

1154

1157

1152

 

Інформація та телекомунікації

1386

1353

1322

1295

1290

1281

1271

1273

1266

1257

1257

 

Фінансова та страхова діяльність

3245

3270

3269

3359

3290

3261

3251

3234

3215

3217

3214

 

Операції з нерухомим майном

1161

1179

1123

1106

1095

1132

1130

1117

1112

1105

1096

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

2147

2116

2085

2059

2076

2060

2052

2056

2074

2054

2064

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2215

3286

3249

3225

3235

3235

3266

3273

3261

3277

3024

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12810

13183

13164

13056

12764

12712

12700

12606

12536

12475

12466

 

Освіта

33508

32850

32528

31921

31406

31161

31065

30882

31410

31761

32393

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

26479

26313

26074

24980

24567

24358

24003

24109

24267

24242

24158

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4367

4384

4369

4259

4255

4256

4256

4287

4337

4393

4433

 

Надання інших видів послуг

430

482

487

478

474

454

431

444

440

448

439

 

__________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.