Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

8137520,7

1317888,8

16,2

5107460,1

62,8

1712171,8

21,0

517699,2

6,4

Cільське, лісове та рибне господарство

A

3056668,0

к

к

к

к

459963,9

15,0

87390,5

2,9

Промисловість

B+C+D+E

2945987,7

к

к

к

к

325217,4

11,0

70604,0

2,4

Будівництво

F

258570,7

154877,7

59,9

103693,0

40,1

39007,4

15,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

636617,7

315091,6

49,5

321526,1

50,5

131591,3

20,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

321384,7

212813,2

66,2

108571,5

33,8

27552,8

8,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

105463,1

62133,4

58,9

43329,7

41,1

13305,1

12,6

Інформація та телекомунікації

J

73584,7

к

к

к

к

24069,1

32,7

Фінансова та страхова діяльність

K

21440,2

к

к

к

к

5565,5

26,0

Операції з нерухомим майном

L

122891,6

к

к

к

к

55395,1

45,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

94078,0

19950,2

21,2

74127,8

78,8

32849,4

34,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

180184,1

123542,8

68,6

56641,3

31,4

14571,4

8,1

Освіта

P

6609,7

6609,7

100,0

4295,5

65,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

230734,3

215445,1

 93,4

15289,2

6,6

2641,9

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

60761,3

52902,4

87,1

7858,9

12,9

2693,2

4,4

Надання інших видів послуг

S

22544,9

к

к

к

к

6167,0

27,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.