Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

101661713,8

17743992,0

17,4

58128765,3

57,2

25788956,5

25,4

8325334,3

8,2

Cільське, лісове та рибне господарство

A

32298117,4

к

к

к

к

8124715,8

25,2

2101067,7

6,5

Промисловість

B+C+D+E

34105697,9

к

к

к

к

3436455,0

10,1

895426,4

2,6

Будівництво

F

2283505,5

1222975,1

53,6

1060530,4

46,4

463929,6

20,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

26367223,3

17027246,5

64,6

9339976,8

35,4

3239244,9

12,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2812018,8

1411891,3

50,2

1400127,5

49,8

470174,1

16,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

661672,6

425064,6

64,2

236608,0

35,8

67469,7

10,2

Інформація та телекомунікації

J

361310,6

к

к

к

к

164364,4

45,5

Фінансова та страхова діяльність

K

22732,0

к

к

к

к

18719,9

82,4

Операції з нерухомим майном

L

1391454,5

к

к

к

к

527531,3

37,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

403802,7

29525,5

7,3

374277,2

92,7

203390,5

50,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

707901,8

360157,2

50,9

347744,6

49,1

129899,3

18,3

Освіта

P

22098,8

22098,8

100,0

16873,0

76,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

125796,2

88096,4

70,0

37699,8

30,0

5201,4

4,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

26061,8

12553,3

48,2

13508,5

51,8

2814,9

10,8

Надання інших видів послуг

S

72319,9

к

к

к

к

19227,2

26,6

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.