Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

102787

8850

8,6

64149

62,4

29788

29,0

10813

10,5

Cільське, лісове та рибне господарство

A

30908

к

к

к

к

6817

22,1

1772

5,7

Промисловість

B+C+D+E

35036

к

к

к

к

6183

17,6

1572

4,5

Будівництво

F

3598

1835

51,0

1763

49,0

835

23,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9958

4056

40,7

5902

59,3

2809

28,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5155

3059

59,3

2096

40,7

595

11,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2017

1079

53,5

938

46,5

331

16,4

Інформація та телекомунікації

J

907

к

к

к

к

409

45,1

Фінансова та страхова діяльність

K

396

к

к

к

к

68

17,2

Операції з нерухомим майном

L

2284

к

к

к

к

1237

54,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1460

292

20,0

1168

80,0

581

39,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2537

1499

59,1

1038

40,9

255

10,1

Освіта

P

110

 –

110

100,0

71

64,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

7041

6629

94,1

412

5,9

91

1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1004

822

81,9

182

18,1

59

5,9

Надання інших видів послуг

S

376

к

к

к

к

128

34,0

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.