Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у
2018 році

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Усього1

 

117693871,0

101778434,5

100,0

15915436,5

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

32705209,1

32343077,2

31,8

362131,9

2,3

Промисловість

B+C+D+E

35447312,2

34291845,8

33,7

1155466,4

7,3

Будівництво

F

3053840,0

2429814,0

2,4

624026,0

3,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

33641311,6

26156959,5

25,7

7484352,1

47,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4979787,1

2916815,1

2,9

2062972,0

13,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

838226,1

422208,6

0,4

416017,5

2,6

Інформація та телекомунікації

J

2146643,3

350613,9

0,3

1796029,4

11,3

Фінансова та страхова діяльність

K

89706,4

22437,6

0,0

67268,8

0,4

Операції з нерухомим майном

L

1986292,1

1627531,9

1,6

358760,2

2,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1096480,4

303620,5

0,3

792859,9

5,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

968934,5

674221,4

0,7

294713,1

1,8

Освіта

P

75099,3

14434,7

0,0

60664,6

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

193727,3

125796,2

0,1

67931,1

0,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

99285,2

27548,4

0,0

71736,8

0,4

Надання інших видів послуг

S

372016,4

71509,7

0,1

300506,7

1,9

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.