Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у
2018 році

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
зайнятих
працівників

Усього1

 

162693

104720

100,0

57973

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

32474

31613

30,2

861

1,5

Промисловість

B+C+D+E

39953

35597

34,0

4356

7,5

Будівництво

F

5091

4062

3,9

1029

1,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

42816

10155

9,7

32661

56,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9544

5282

5,0

4262

7,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4549

1708

1,6

2841

4,9

Інформація та телекомунікації

J

3911

942

0,9

2969

5,1

Фінансова та страхова діяльність

K

520

402

0,4

118

0,2

Операції з нерухомим майном

L

3617

2415

2,3

1202

2,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3628

1449

1,4

2179

3,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3627

2508

2,4

1119

1,9

Освіта

P

451

115

0,1

336

0,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

7580

7052

6,7

528

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1399

1025

1,0

374

0,6

Надання інших видів послуг

S

3533

395

0,4

3138

5,4

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.