Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у
2018 році

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників

Усього1

 

127622

103030

100,0

24592

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

31259

30832

29,9

427

1,7

Промисловість

B+C+D+E

37858

35392

34,3

2466

10,0

Будівництво

F

4396

3993

3,9

403

1,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

24323

9895

9,6

14428

58,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

7345

5234

5,1

2111

8,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3710

1688

1,6

2022

8,2

Інформація та телекомунікації

J

1213

896

0,9

317

1,3

Фінансова та страхова діяльність

K

422

395

0,4

27

0,1

Операції з нерухомим майном

L

2688

2354

2,3

334

1,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1760

1360

1,3

400

1,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3005

2452

2,4

553

2,3

Освіта

P

229

100

0,1

129

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

7286

7041

6,8

245

1,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1199

1020

1,0

179

0,7

Надання інших видів послуг

S

929

378

0,4

551

2,3

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.