Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної кількості
фізичних осіб-підприємців

Усього1

 

39486

6105

100,0

33381

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1802

1368

22,4

434

1,3

Промисловість

B+C+D+E

2798

908

14,9

1890

5,7

Будівництво

F

1039

413

6,8

626

1,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

19716

1483

24,3

18233

54,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2476

325

5,3

2151

6,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

962

143

2,3

819

2,5

Інформація та телекомунікації

J

2812

160

2,6

2652

7,9

Фінансова та страхова діяльність

K

120

29

0,5

91

0,3

Операції з нерухомим майном

L

1435

567

9,3

868

2,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2089

310

5,1

1779

5,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

758

192

3,1

566

1,7

Освіта

P

237

30

0,5

207

0,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

354

71

1,2

283

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

231

36

0,6

195

0,6

Надання інших видів послуг

S

2657

70

1,1

2587

7,8

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.