Надходження молока на переробні підприємства у 2019 році

 

 

Обсяг надходжень

т

у % до 2018р.

Загальне надходження

147843

98,1

Куплено

к

к

Надійшло на перероблення молока, виробленого переробними підприємствами

Прийнято на давальницьких засадах

к

к             

 

________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.